Algemene voorwaarden Tennisballen Store.

Vriendschappen moeten luchtig blijven, daarom proberen we onze regels zo luchtig en transparant mogelijk te houden. Heb je vragen of zijn er zaken onduidelijk? Neem dan gerust contact met ons op! Eventueel kun je ook hier onze algemene voorwaarden in PDF formaat downloaden.

Artikel 1: Toepasselijkheid van onze voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten tussen jou als klant (consument, bedrijf of vereniging) en Tennisballen Store.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door jou als klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Tennisballen Store uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 Als klant met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt je de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen jou en Tennisballen Store.

 

Artikel 2: Totstandkoming van onze vriendschap (de overeenkomst)

2.1 Tussen Tennisballen Store en jou als klant komt een overeenkomst tot stand op het moment dat je een aanbieding van Tennisballen Store accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Tennisballen Store beschikbaar gemaakte formulier en het voltooien van het betaalproces.

2.2 Voor bedrijven en verenigingen geldt dat de overeenkomst tot stand komt na ondertekening van de offerte of overeenkomst.

 

Artikel 3: Prijs

3.1 Alle prijzen op onze website en aanbiedingen zijn inclusief BTW (21%), tenzij anders vermeld.

3.2 Tennisballen Store behoudt zich het recht voor om de prijzen van onze producten en abonnementen tijdens de looptijd te wijzigen. Van eventuele prijsaanpassingen zullen bestaande klanten uiterlijk 30 dagen van tevoren worden geïnformeerd via het bij Tennisballen Store bekende E-mailadres. Als klant heb je altijd de mogelijkheid om kosteloos op te zeggen, zoals beschreven in artikel 5.

3.3 Acties, aanbiedingen en andere soorten van promotie gelden enkel zolang de voorraad strekt.

 

Artikel 4: Onze spelregels rondom betaling

4.1 Voor de betaling kun je enkel gebruik maken van de door Tennisballen Store aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Voor alle online betalingen werkt Tennisballen Store samen met Mollie Payments. Zowel Tennisballen Store als Mollie Payments hebben jouw privacy hoog in het vaandel staan. Kijk op mollie.com/nl/privacy om te zien hoe Mollie Payments om gaat met jouw privacy.

4.3 De eerste betaling van abonnementen wordt voldaan via iDeal of Bancontact. Vervolgens sturen we jou een bericht waarmee je toestemming geeft aan Tennisballen Store om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Via dit bericht kun je ons machtigen tot een automatisch incasso, dit doe je door middel van een betaling van € 0,01 via je eigen bankieren omgeving. De periodieke incasso voor onze abonnementen doen we op 4 (vier) vaste momenten per jaar. Dit doen we altijd omstreeks de 23e kalenderdag van de maanden februari, mei, augustus en november. Proefabonnementen worden ook voldaan via iDeal of Bancontact, in dit geval betreft het een éénmalige betaling.

4.4 In het geval van niet tijdige betaling, door welke reden dan ook, behoud Tennisballen Store het recht om een bedrag van € 7,50 in rekening te brengen.

4.5 Indien betaling van het abonnement uit blijft is Tennisballen Store gerechtigd het abonnement eenzijdig en met directe ingang te ontbinden zoals ook beschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

4.6 Het door Tennisballen Store te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door jou geplaatste bestelling.

4.7 Als je tussentijds een wijziging in je abonnement door voert en dit leid tot een verhoging of verlaging van het te incasseren bedrag behoud Tennisballen Store het recht van de automatische incasso, totdat het abonnement volledig wordt stopgezet. Vanzelfsprekend passen we de hoogte van de incasso direct na mutatie aan.

4.8 Voor bedrijven en verenigingen hanteren we andere betaalafspraken. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen na akkoord van de offerte of totstandkoming van de overeenkomst.

4.9 Alle facturen en eventuele herinneringen worden altijd digitaal (per E-mail) verzonden.

 

Artikel 5: Opzeggen van de vriendschap met Tennisballen Store

5.1 We betreuren het natuurlijk als je de vriendschap (je abonnement) met Tennisballen Store op wilt zeggen. Echter, echte vrienden doen niet moeilijk. Je kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken of geheel ontbinden. Je pauzering of opzegging kun je bij ons aanmelden per E-mail, WhatsApp of het contactformulier op onze website. Wij sturen je altijd een bevestiging van de opzegging.

5.2 Mocht de levering van de volgende BallenBox reeds verstuurd zijn dan bieden we je de mogelijkheid om de BallenBox terug te sturen, wij restitueren dan het bedrag voor de laatste levering op het bij Tennisballen Store bekende rekeningnummer. De kosten voor het retour sturen komen voor je eigen rekening. Natuurlijk kun je ook de laatste BallenBox houden, in dat geval vind er geen restitutie plaats.

5.3 Ben je niet meer tevreden met je huidige BallenBox of merk ballen? Geen probleem! Je kunt dit tussentijds altijd wijzigen middels een E-mail, WhatsApp of het contactformulier op onze website. De volgende levering ontvang jij dan de aangepaste BallenBox of het nieuwe merk ballen.

 

Artikel 6: Levering & levertijden van de BallenBox

6.1 Wij bezorgen overal in Nederland en België. Ben je woonachtig buiten deze regio, neem dan contact met ons op voor een maatwerkoplossing.

6.2 Leveringen binnen Nederland zijn inbegrepen bij de abonnementsprijs, voor leveringen naar België bereken wij een toeslag van € 2,95 per zending.

6.3 Jij als vriend (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

6.4 Bezorging van de BallenBox geschied op 4 momenten per jaar, namelijk omstreeks 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. Bezorging van de BallenBox Let’s try (proefabonnement) wordt uiterlijk 2 dagen na ontvangst van de betaling aangeboden bij onze vervoerder voor verzending. Bestellingen door bedrijven en verenigingen worden geleverd binnen de afgesproken levertermijn zoals deze kenbaar is gemaakt op de offerte en overeenkomst.

6.5 Tennisballen Store bezorgt op het adres dat je hebt gebruikt in je klantenaccount of bij je bestelling op via de website van Tennisballen Store. Wil je het afleveradres wijzigen dan kun je dit zelf wijzigen in je klantenaccount of door ons een E-mail of WhatsApp bericht te sturen.

6.6 Als een persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt.

6.7 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn, behoudt Tennisballen Store het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

6.8 Voor het vervoer van onze BallenBox maken we primair gebruik van de diensten van DHL. In uitzonderlijke gevallen zullen we gebruik maken van andere vervoerders zoals bijvoorbeeld PostNL. Voor bedrijven en verenigingen maken we altijd klantspecifieke leverafspraken.

 

Artikel 7: Herroeping

7.1 Als vriend van Tennisballen Store en volgens de Nederlands wet heb je de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd vangt aan op de dag na ontvangst van de levering.

7.2 Gedurende de bedenktijd verwachten we dat je zorgvuldig om gaat met de producten en verpakking. Je zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je gebruikt wilt maken van het herroepingsrecht zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Tennisballen Store retourneren conform onze instructies.

7.3 Neem voor herroeping contact met ons op, je ontvangt dan een formulier voor herroeping en de verdere instructies.

7.4 De kosten van de retourzending komen voor rekening van jou als klant.

7.5 Indien je reeds betaald hebt voor de geleverde producten zal Tennisballen Store binnen 7 dagen nadat de producten in originele staat retour zijn ontvangen overgaan tot restitutie op het bij Tennisballen Store bekende rekeningnummer.

 

Artikel 8: Gegevensbescherming

Je vrienden van Tennisballen Store geven om je privacy. Voor het versturen en afhandelen van de bestellingen verwerken wij jou persoonsgegevens. Alle privacy bepalingen en hoe wij om gaan met jouw gegevens kun je lezen via www.tennisballenstore.nl/privacy.

 

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid

Tennisballen Store garandeert slechts dat de door haar geleverde artikelen geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Tennisballen Store verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

 

Artikel 10: Wijzigingen in de voorwaarden

Als vrienden proberen we het altijd makkelijk te houden. Echter door wijzigingen in regels, wetten of prijzen kan het zijn dat we onze voorwaarden soms moeten herzien. Tennisballen Store behoudt zich daarom het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen. Wij adviseren je dan ook aan om regelmatig onze algemene voorwaarden te raadplegen. Natuurlijk zijn we super transparant naar onze vrienden, daarom worden bij eventuele wijzigingen bestaande abonnees altijd vooraf geïnformeerd via het bij Tennisballen Store bekende E-mailadres.

 

Artikel 11: Ontbinding van onze vriendschap

We doen het liever niet, onze vriendschap verbreken. Maar soms kan het helaas niet anders. Op het moment dat je als abonnee niet voldoet aan je (periodieke) betaalverplichtingen is Tennisballen Store gemachtigd om per direct de overeenkomst te ontbinden. Vanzelfsprekend nemen we voorafgaand eerst nog contact met je op om je in de gelegenheid te stellen alsnog aan je verplichting te voldoen. Ondanks een eventuele ontbinding van de overeenkomst behouden wij het recht om de volledige vergoeding van alle schade en gemaakte kosten op jou als klant te verhalen.

 

Artikel 12: Eerst eens proberen?

12.1 Voor onze vrienden die het eerst een keer willen proberen bieden we de mogelijkheid tot een proefabonnement, genaamd de BallenBox Let’s Try.

12.2 Een proefabonnement kan slechts éénmalig per adres besteld worden.

12.3 Het proefabonnement eindigt automatisch na één levering, je hoeft hier niks voor te doen. Zo werken vrienden.

 

Artikel 13: Vrienden worden beloond

13.1 Bestaande klanten van Tennisballen Store hebben de mogelijkheid om hun vrienden kennis te laten maken met Tennisballen Store en het concept van de BallenBox.

13.2 Als bestaande klant verdien je een korting van € 5,00 op de volgende levering van je BallenBox. Aangezien je met een automatisch incasso betaald storten wij de € 5,00 per aangebrachte vriend terug op het bij ons bekende rekeningnummer.

13.3 De korting wordt pas verrekend op het moment dat wij een succesvolle betaling hebben ontvangen van de door jou aangebrachte vriend.

13.4 Vrienden die reeds een abonnement hebben gehad bij Tennisballen Store of vrienden die op hetzelfde adres wonen zijn uitgesloten van deelname.

 

Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten en andersoortige verbintenissen met Tennisballen Store is het Nederlands recht van toepassing.

 

Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van onze algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Gegevens Tennisballen Store

Vijfhagen 30, 4812 XT Breda

info@tennisballenstore.nl

KvK: 81427980

BTW: NL862086899B01

 

Datum versie: 4 januari 2021